technique

1 wpis

Kathak dla muzyków i aktorów

Dla aktorów Kathak jest doskonałym narzędziem na polu wyrażania uczuć i opowiadania bez słów. Na bazie mimiki i gestów dłoni buduje historię. Sztuka Abhinayi (czyli ekspresji za pomocą mudr ? gestów dłoni, mimiki, charakteryzacji i umiejętności budowania emocji odbieranych przez widza) pozwala na stworzenie atmosfery i przekaz historii bez użycia dialogu. Jest to stymulujące dla wyobraźni aktora oraz wspomaga pracę nad mimiką. Dla muzyków natomiast spotkanie z techniką Kathaku jest wyzwaniem w obrębie umiejętności trzymania tempa, poruszania się w obrębie […]