Pokazy tańca, lekcje, teoria, kultura Indii i podróżowanie.

Kathak arangetram Magdy Niernsee.

Fragmenty pokazu dyplomowego na scenie (arangetram) tańca Kathak.

20 minutowa prezentacja z muzyką na żywo, składała się  z Saraswati vandana, form w Japtalu (10 beats) oraz thumri „Kaheko meri ghar aie ho”. Całość skomponował Guru Pt. Jai Kishan Maharaj.

Państwowa Kathak Kendra (http://www.kathakkendra.org/) w New Delhi, czyli Wyższa Szkoła Tańca Kathak przy Sangeet Natak Academy jest uczelnią kształcącą tancerzy profesjonalnych.

Zajęcia odbywaja się 6 dni w tygodniu i obejmują przedmioty:

główny – KATHAK w pełnym wymiarze (codzienne treningi/lekcje prowadzone przez jednego z czterech Guru – mistrzów tańca)

uzupełniającejoga (styl Bihari), hindustani wokal, pakhawaj/tabla w wymiarze trzy razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej.

oraz zajęcia raz w tygodniu z zakresu teorii tańca: zapis rytmiki (notacje), historia tańca Kathak, wybrane aspekty traktatu o tańcu i teatrze Natyaśastra, mitologia indyjska.

Semestry zakończone są egzaminami z każdego przedmiotu. Półroczne egzaminy – wewnętrzne, oceniane są przez nauczycieli i dyrektora Kathak Kendry, końcoworoczne – przez niezależną komisję spoza akademii.

Na roku dyplomowym dodatkowo przeprowadzany jest egzamin sceniczny, stanowiący podsumowanie trzyletniej pracy i będący pierwszym oficjalnym pokazem na scenie (arangetram) adepta tańca Kathak.

Jest to wielkie wydarzenie dla każdego z tancerzy oraz powód do dumy dla Guru, który przygotowuje swoich studentów do tego najważniejszego pokazu. Program obejmuje formy techniczne w trzech tempach oraz choreografię bazującą na abhinai, czyli opowieści za pomocą mimiki.

photos by Ashwani Chopra

[cincopa AUOAxQ7pugop]

Podziel się opinią lub zadaj dodatkowe pytanie.

Translate »